تور آنتالیا
ویزای تایوان
تور کانادا
خرید توتون پیپ
خرید بک لینک
دانشنامه صنعت ساخت و ساز
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :POLBORJ
تاريخ: ۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت: ۰۸:۰۰:۱۶

ورق ژئوممبران

اولين تلاش ها براي تسليح خاك ها به وسيلة مصالحي با جنس متفاوت با خاك پايه و با هـدف بهبـود كيفيـت خـاك انجـام پذيرفت. اين مصالح عبارت بودند از كنده هاي درختان، بوته هاي كوچك و مانند آنها كه براي تثبيت مرداب ها و خـاك هـاي باتلاقي به كار مي رفتند. با گذشت زمان نحوة تثبيت خاك تغيير نموده و با به وجود آمدن روش هاي سيستماتيك الوارهـاي يك شكل و يك اندازه به هم بسته مي شدند و با آن بستري يك پارچه به وجود مي آمد. ايده تسليح خاك هاي ضعيف تا به امروز ادامه داشته است. اداره راه كاروليناي جنوبي در سال 1926 اولين بار از پارچـه ها (منسوجات) براي تسليح راه ها استفاده نمود (1935, Mills and Beckham .(آنها از پارچه هاي پنبـه اي سـنگين اسـتفاده نمودند چنانكه ابتدا پارچه را بر روي اساس خاكي اوليه قرار مي دادند و سپس بر روي آن قير داغ ريخته مـي شـد و سـرانجام روي آن لايه اي نازك از ماسه مي ريختند. محققين اين اداره نتايج كارشان را در سـال 1935 منتشـر نمـوده و در آن هشـت آزمايش محلي مجزا را شرح دادند. نتايج كلي حاكي از آن بود كه راه ها در وضعيت خوبي هستند و پارچه ها باعث كـم شـدن ترك ها و خرابي هاي معمول در راه ها شده اند. اين پروژه به طور يقين پيش درآمد عملكرد مسلح كننـدگي- جـدا كننـدگي بود كه امروزه با آن آشنا هستيم.                                                             1 Jute 2 Coir 3 www.AMS.ir جزوه مهندسي پي مهندس عبدالمتين ستايش در دهة 1950 انواع مختلفي از منسوجات براي استفاده به عنوان جدا كننده و يا فيلتر بين خـاك هـاي درشـت دانـه و بسـتر ضعيف به مرحلة توليد رسيدند. پارچه هايي از نوع بافته شده (كه امروزه ژئوتكستايل ناميده مي شوند) نقش اساسي در پـروژه هاي ساحلي به عنوان فيلتر در كشورهاي هلند و آمريكا ايفا مي نمودند. در اوايل دهـة 1960 كارخانـه توليـد منسـوجات رون پولان (Poulenc-Rhone (در فرانسه از ژئوتكستايل هاي بي بافت سوزني استفاده هايي كاملاً متفـاوت نمـود. ژئوتكسـتايل هـا براي اولين بار به عنوان سيستم هاي باربر در بسترهاي بزرگ راه ها و راه آهن ها مورد توجـه قـرار گرفتنـد. حـدوداً در 1965 پلي اتيلن كلروسولفوناته (CSPE (به مرحله توليد انبوه رسيد. در سال 1970 ژئوتكستايل براي اولين بار در داخل سد خاكي به كار گرفته شد. ژئوتكستايل مورد اسـتفاده از نـوع بـي با ارتفاع 17 متر در فرانسـه مـورد اسـتفاده قـرار 1 بافت سوزني بود كه به عنوان فيلتر مصالح زهكش پايين دست سد ولكراس گرفت (1992, Giroud .(در اين دهه ژئوتكستايل ها به عنوان مسلح كننـده در ديوارهـاي حايـل، شـيرواني هـا و غيـره مـورد استفاده قرار گرفتند. در همين دوران استاندارد سازي ژئوسنتتيك ها با تشكيل كميته مشـترك 18-13-D ASTM و تشـكيل كارگروه، صنعتي ويژه آغاز شـد. در ژولاي 1978 اولـين نمونـه از ژئوگريـدهاي تنسـار (Tensar (در آزمايشـگاه هـاي شـركت انحصاري نتلون (Netlon (در انگلستان به مرحله توليد رسيد. اولين كنفرانس بـا موضـوع ژئوسـنتتيك هـا در سـال 1977 در پاريس برگزار شد. ژئوفوم به عنوان يك مصالح خاكريز سبك براي اولين بار در سال 1972 در كشور نروژ به كار گرفته شد. در دهة 1980 استفاده از ژئوسنتتيك ها در ساخت سازه هاي نگهدارنده پسماندهاي خطرناك زيست محيطي آغاز شـد. سيستم هاي محصور كننده خاكي با استفاده از ژئوتكستايل براي اولين بار در طول دهة 1980 در فرانسه ابـداع شـده و مـورد استفاده قرار گرفتند. نتلون از همين ايده اما در مقياسي بزرگتر استفاده نموده و محصول خود يعني تشك هـاي ژئوسـل را در سال 1982 معرفي نمود. اولين استفاده از ژئونت در پروژه هاي زيست محيطي در سال 1984 براي رسـوخ يـابي يـك مخـزن نگهدارنده مايعات خطرناك با آستر دو لايه در هوپوِل (Hopewell (واقع در ويرجينيا به وقوع پيوست. كُرنر و وِلش Koerner( (Welsh and اولين كتاب با موضوع ژئوسنتتيك هـا را در 1980 بـه رشـتة تحريـر درآوردنـد. ژورنـال بـين المللـي بـا عنـوان ژئوتكستايل ها و ژئوممبرين ها در 1984 به چاپ رسي

موضوع:
برچسب‌ها: ورق ژئوممبران،

نويسنده :POLBORJ
تاريخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت: ۰۸:۲۹:۱۸

ورق ژئوممبران


اشكال متفاوت مركب با خاك هزاران سال ميباشد كه گزينه به كار گيري قرار ميگيرد.كه در  دوره روميان باستان در توليد جاده ها و ثبت حاشيه ي آنان گزينه به كار گيري قرار مي گرفتند. اين ژئوتكستايل هاي ابتدايي از فيبرهاي طبيعي، پارچه يا اين كه گياهاني تشكيل‌شده بودند كه با خاك تركيب گرديده و براي بالا بردن كيفيت جاده ها خصوصاً هنگامي جاده روي خاك ناپايدار قرار داشت به كار گيري مي شدند. با اينكه ژئوسنتتيك هاي مدرن شباهت هاي پاره اي با پيشينيان خويش دارا‌هستند ولي از يك اصل پيروي مي‌كنند. توسعه و گسترش ي ژئو سنتتيك ها نمايد بوده، عمدتاً به جهت محدوديت هايي كه در استعمال در مواد توليد كننده ي آن‌ها وجود داشته ميباشد. در‌پي پيشرفت ها ي اخير در صنعت پليمر، بسط ي ژئوسنتتيك ها نيز فرآيند بسيار سريعتري به خويش گرفت.بارزترين نشان پيشرفت و قبول اين كالا از سوي صنعت هاي متفاوت را مي قدرت در تشكيل انجمن دربين المللي ژئوسنتتيك (IGS) در سال 1983 در پاريس دانست. اولي سعي‌ها براي  تقويت خاك ، در طول‌هاي بسيار به دور، با فرو كردن شاخ و برگ درختان در باطلاق‌ها و شنزارها ابتدا شد. به‌اين چهره كه با افزودن اين‌ها، بعداز سپري شد مدتي جرمي در حوالي آن‌ها صورت مي گيرد و اقتدار تحمل خاك ارتقاء مييابد. كه در سود اين محل‌ها قابل عبور و مرور مي‌شدند. اولي توشه در آخرها ده سال ۴۰ و اوايل ده سال ۵۰ ميلادي در ايالات متحده از ژئوسنتتيكها استعمال نمودند ودر ده سال ۷۰ در اروپا ترويج فراوان يافت. جديداً در كشورهاي آسيايي استعمال از اين مصالح رايج شده است. او‌لين به كار گيري از ژئوسنتتيك در ساواناريور وبسايت در ايالت متحده امريكا در سال ۱۹۲۶ ميلادي انجام شد:
 
ژئوسنتتيك‌هاژئوسنتتيك‌ها به يك سري مجموعه كلي تقسيم مي شوند:
1.    ژئوتكستايل: ژئوتكستايل پارچه اي از فرآورده پلي استر يا اين كه پلي پروپيلن ميباشد كه مهم ترين ويژگي آن مقاومت كششي بالا و همينطور سازش با گونه هاي خاك و دوام 50 ساله در اشكال خاك ها ميباشد. كاربرد گسترده آن درباره با تسليح خاك ، زهكشي ، جداسازي اشكال لايه هاي خاك و فيلتراسيون در جاده ها ، سامانه ريلي ، فرودگاه ، خطوط مترو و خطوط لوله ، مخازن نفتي و گونه هاي درياچه هاي تصنعي ، موج شكن كنار دريا دريا و اشكال سدها و غيره كاربرد دارااست و جهت داراي اسلحه‌سازي، جداسازي، زهكشي مطلوب، طولاني تر نمودن اقتدار باربري آسفالت و خاك، ارتقا قدمت اثرگذار آسفالت، حفاظت بنا‌اي از سواحل و بنادر، گرد هم آيي همگون در بنا‌هاي دريايي نظير موج شكن‌ها، حفاظت زمين‌هاي در حالا فرسايش، حفاظت از لايه بالاست در سامانه ريلي، ارتقا توان باربري بستر خط مش و راه آهن، حفاظت از لايه‌هاي ژئوممبرين يا اين كه ورق پلي اتيلن و بخش اعظمي از موردها ديگر كاربرد داراست.ژئوتكستايل ها معمولاً به صورت پارچه ي بافته يا اين كه نبافته ساخت مي گردند. ژئوتكستايل هاي بافته از در هم تنيدن فن هاي عمودي وافقي ساخته مي گردند كه فيض ي پاياني آن پيدايش يك لايه ي مقاوم و چيزي مشابه پارچه ميباشد. ژئوتكستايل هاي نبافته به شيوه هاي مختلفي ساخت مي‌شوند. طرز هاي معمول عبارتند از heat bonded ( صورت دهي با حرارت)، needle punched( صورت دهي مكانيكي يا سوزن سوزني كردن) و chemically bonded (صورت دهي به طريق شيميايي).ژئوتكستايل هاي بافته و نابافته از حرفه ها و فيبرهاي عموماً پليمري تشكيل‌شده اند، كه از پلي پروپيلن، پلي استر، پلي اتيلن و پلي آميد تشكيل مي‌شوند

موضوع:
برچسب‌ها: ورق ژئوممبران،

نويسنده :POLBORJ
تاريخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت: ۰۸:۳۸:۴۴


اجراي پروژه هاي عمراني و كشاورزي:احداث استخر پليمري
ژئوتكستايل نبافته از الياف پلي استر و يا اين كه پلي پروپيلن تشكيل‌شده ، از كابردهاي اين لايه ها اختصارا به مورد ها ذيل اشاره ميكنيمفيلتراسيونحفظ كننده لايه ي ژئوممبرانتقويت روكش آسفالتتونلدر اختيار گرفتن فرسايش
 
ورق ژئوممبرانمزايا و ويژگيهاي ورق ژئومببرين (ژئوممبران)
1- اقتصادي ترين طرز 2-سريعترين طرز 3- با داوم ترين رو 4--مقاوم ترين طريق الف) اين ورقها در قبال دماي °40- جايگاه الي °70 رتبه سانتي گراد مقاوم ميباشند. ب) در قبال حمله جوندگان و فشار هاي غير متمركز مقاوم مي باشند . ج) دربرابر گرد هم آيي به جهت مقاومت كششي بالا مقاوم ميباشند. د) جلبك و خزه به آنان نمي چسبد و با هيچ ماده شيميايي ديگر حتي با مبنا هيدروكربني مخلوط نميشود.
كاربرد ورق ژئوممبرين(ژئوممبران) در صنعت هاي  نفت ، گازو پتروشيمي به شرح تحت مي‌باشد.
احداث و ايزولاسيون : -حوضچه هاي تبخير -مخازن مراقبت آب - پوشش مخازن ثانويه پوشش محلهاي بارگيري و انتقال مواد نفتي و شيميايي ژئوتكستايل پارچه اي از مال پلي استر يا اين كه پلي پروپيلن ميباشد كه مهم ترين ويژگي آن مقاومت كششي بالا و همينطور سازش با اشكال خاك و دوام 50 ساله در گونه هاي خاك ها هست. كاربرد گسترده آن درباره با تسليح خاك ، زهكشي ، جداسازي اشكال لايه هاي خاك و فيلتراسيون در جاده ها ، سامانه ريلي ، فرودگاه ، خطوط مترو و خطوط لوله ، مخازن نفتي و گونه هاي درياچه هاي تصنعي ، موج شكن كنار دريا دريا و گونه هاي سدها و غيره كاربرد دارااست.

M0rtez@123

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :POLBORJ
تاريخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت: ۰۸:۳۸:۳۷


اجراي پروژه هاي عمراني و كشاورزي:احداث استخر پليمري
ژئوتكستايل نبافته از الياف پلي استر و يا اين كه پلي پروپيلن تشكيل‌شده ، از كابردهاي اين لايه ها اختصارا به مورد ها ذيل اشاره ميكنيمفيلتراسيونحفظ كننده لايه ي ژئوممبرانتقويت روكش آسفالتتونلدر اختيار گرفتن فرسايش
 
ورق ژئوممبرانمزايا و ويژگيهاي ورق ژئومببرين (ژئوممبران)
1- اقتصادي ترين طرز 2-سريعترين طرز 3- با داوم ترين رو 4--مقاوم ترين طريق الف) اين ورقها در قبال دماي °40- جايگاه الي °70 رتبه سانتي گراد مقاوم ميباشند. ب) در قبال حمله جوندگان و فشار هاي غير متمركز مقاوم مي باشند . ج) دربرابر گرد هم آيي به جهت مقاومت كششي بالا مقاوم ميباشند. د) جلبك و خزه به آنان نمي چسبد و با هيچ ماده شيميايي ديگر حتي با مبنا هيدروكربني مخلوط نميشود.
كاربرد ورق ژئوممبرين(ژئوممبران) در صنعت هاي  نفت ، گازو پتروشيمي به شرح تحت مي‌باشد.
احداث و ايزولاسيون : -حوضچه هاي تبخير -مخازن مراقبت آب - پوشش مخازن ثانويه پوشش محلهاي بارگيري و انتقال مواد نفتي و شيميايي ژئوتكستايل پارچه اي از مال پلي استر يا اين كه پلي پروپيلن ميباشد كه مهم ترين ويژگي آن مقاومت كششي بالا و همينطور سازش با اشكال خاك و دوام 50 ساله در گونه هاي خاك ها هست. كاربرد گسترده آن درباره با تسليح خاك ، زهكشي ، جداسازي اشكال لايه هاي خاك و فيلتراسيون در جاده ها ، سامانه ريلي ، فرودگاه ، خطوط مترو و خطوط لوله ، مخازن نفتي و گونه هاي درياچه هاي تصنعي ، موج شكن كنار دريا دريا و گونه هاي سدها و غيره كاربرد دارااست.

M0rtez@123

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :POLBORJ
تاريخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت: ۰۷:۵۱:۵۵

ورق ژئوممبران


ژئوممبران
غشاءآببند و غيرقابل نفوذ برپايه پلي اتيلن هردو گونه با پلي اتيلن با چگاي بالا و مي باشد كه ضخامتهاي متعدد ( PVC) وپلي وينيل كلرايد (PP) پلي پروپيلن ، LDPE,HDPE پايين 1,5 و 2 ميليمتربا مقاومتهاي مكانيكي ,كششي و ضريب انعطاف پذيري متغير بوده و به طور ، ،0,75 صاف و چغل مضرس توليد مي گردد. پهنا هر رول اثبات بوده حدود 7 متر و با افزايش ضخامت, ارتفاع رول كاهش مي يابد تا وزن هر رول تقريباً 1,5 بدن بوده وقابل بارگيري براي جراثقيل باشد.  رولهاي ژئو تكستايل باعرض 5 متر و ارتفاع 4 متر توليد مي شود ووزن آن نزديك به 60 كيلوگرم  به دليل دانسيته پايين ميباشد و كارگر به تنهايي مي تواند آن را حمل كند پوشش ژئو ممبران جهت ايجاد سطح هاي آببند و ايزوله ازقبيل لاگونهاي تصفيه منزل فاضلاب , كانالهاي آبرساني , مخازن ذخيره آب آشاميدني, مواد نفتي و شيميايي, توليد سايتهاي دفن بهداشتي آشغال , درياچه هاي مصنوعي, استخرهاي آبزيان , ايزولاسيون و عايق بندي بنا هاي زير زميني به كارگيري مي گردد در قياس با روشهاي شبيه داراي سهولت و سرعت اجرا با دقت به انعطاف پذيري مي اقتدار در بخش ها لرزه خيز با دقت به نشستهاي غير متقارن از آن‌ها به كارگيري كرد.ورقهاي ژئوممبران مقاوم در قبال روشنايي خورشيد, مقاوم در قبال ز‌لزله ورانش زمين مي باشند و جلبم وخزه به آن نمي چسبد مشكل اكثر پوششهاي صنعتي راندارد مقاوم در قبال - تغيرات مرتبه حرارت  بين 40 oc تا 70 مرتبه سانتيگراد و بسيار با دوام ومقاوم در قبال رويش گياهان, علفهاي هرز و حمله جوندگان ميباشد از يانرو امروزه از اين ورقها براي احداث استخرهاي كشاورزي در محل گود برداري بجاي جداره بتني استعمال مي شود


استخرهاي خاكبرداري گرديده و درياچه هاي مصنوعي كوچك كه با ژئو ممبران ساخته مي شوند داراي مزايايي زيرا بستري بهداشتي وعاري از عامل ها بيماري زا براي آبزيان , مراقبت كيفيت و زلالي آب , كاهش هزينه هاي هوادهي وتغذيه , شستشوي ريلكس و راحت , عدم چسبندگي جلبك و خزه به جداره مي باشد ازاينرو مي قدرت در جوضچه هاي رويش ماهي به كارگيري كرد و براي احداث كانال انتقال آب با اعتنا به عدم جايگزيني خاكهاي گچي ,آهكي و نمكي محل, جلوگيري از هدر رفتن و نشتي آب , سرعت در نصب و پايين بودن هزينه هاي احداث , ممانعت از رويش ني و علفهاي هرز به كار گيري مي شود.
ژئوگريدها: بر پايه پلي اتيلن و پلي استر بوده ودر ضخامت , سايزو بعد ها گوناگون به طور شبكه هاي 3 بعدي توليد و ارائه مي گردند از كاربرد مهم آن در تحكيم بسترهاي خاكي بويژه در ديوارهاي حائل و كوله پلها مي باشد. داراي قابليت هاي 1- اجرا (Geosynthetic Soil Wall) ديوارهاي حائل كه با ژئوگريد ساخته مي شود با گونه هاي خاكهاي مو جود 2-رنگ پذيري درساختارديوار 3- اجرا درزاوايا و قوسهاي لازم 4- اجرا در شراي
جوي نامساعد 5-نصب سيستم زهكشي در ساختار ديوار حائل 6- انعطاف پذيري جهت مقاومت در قبال تنشهاي محيطي مي باشد و امروزه اين ديوارها جايگزيني مطلوب براي گابيون , ديوار بتني وزني , خاك داراي سلاح تسمه اي مي باشد

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :POLBORJ
تاريخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت: ۰۷:۲۱:۱۱

ورق ژئوممبران


طريق هاي ايجاد ژئوممبراندر ايجاد ژئوممبران ها در سوله ها در اكثر مواقع از يكي‌از فرآيندهاي: روزن‌راني (Extrusion)، غلتك زني و پخش اندود (Spread coating) استعمال مي‌شود.ساخت ژئوممبران در مراحل روزن‌راني روشي ميباشد كه در آن پليمر مذاب به طور برگه هاي غير داراي سلاح بيرون مي گردد و فورا بعداز خروج، وقتي كه برگه ژئوممبران هنوز گرم ميباشد، از روش غلتك زني به يك لايه اليافي متصل و يك دست تبديل مي‌شود.
ايجاد ژئوممبران با نحوه دميدن هواغلتك زني دومي نحوه متداول در ايجاد ژئوممبران ميباشد. درين نحوه با عبور يك لايه پليمري داغ از ميان غلتك هاي گرم، ورق ژئوممبران ايجاد مي‌شود.
ژئوممبران ها درين مراحل در رول هايي به پهنا ۱/۵ تا ۱۰ متر ساخت ميشوند. رول هاي باريك ژئوممبران براي اتصال به يكديگر و ايجاد ژئوممبران هاي عريض به سوله هاي ديگري انتقال مييابند. اين اوراق را مي شود به هر صورت كه مايحتاج ميباشد پباده سازي كرده ساخت نمود و محدوديت اندازه آنان فقطً تابع موقعيت حمل و نقل هست. اسناد بعداز ساخت بسته بندي گرديده و براي نصب به محل پروژه انتقال مي‌يابند.
سرد كردن و لوله كردن كاغذ هاي ژئوممبرانولي در ايجاد ژئوممبران عريض، علاوه بر كيفيت مواد اول، نورد ورق بسيار مهم ميباشد. در‌صورتي‌كه دستگاه هاي نورد و ايجاد ژئوممبران كيفيت قابل قبولي نداشته باشند و اصول مربوطه رعايت نشود، صفحه هاي عريض ساخت گرديده از كيفيت قابل قبولي برخوردار نخواهند بود. در‌اين حالت ضخامت ورق ها در راستاي پهنا يكسان نبوده و متغير ميباشد

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :POLBORJ
تاريخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت: ۰۶:۳۸:۲۱

ورق ژئوممبران


تعريف‌و‌تمجيد همگاني:
از اتصال نوارهاي ژئوممبران يا اين كه ژئوتكستايل ساختاري آشيانه زنبوري بوجود مي‌آيد كه بسته به ضخامت نوارهاي تشكيل دهنده ميتواند ضخامت مشخصي از خاك، شن، ماسه و حتي بتن را از روش محدود كردن جنبش جانبي در منزل هاي خويش نگه داراست.
اين ساختار كه در مقايسه با غشاء نازك ژئوممبران يا اين كه كانال نازك ژئوگريد، سه بعدي به حساب آورده مي شود ژئوسل اسم گرفته ميباشد.

گونه هاي ژئوسل:
ژئوسل هاي گوناگون را مي اقتدار بر طبق متاع نوارهاي تشكيل دهنده منزل ها (Cells) و يا اين كه ساختار نوارها (يك پارچه يا اين كه سوراخدار) و نيز طريق اتصال نوارها و ساختار نقاط اتصال ، مدل بندي كرد.
ژئوسل هاي پارچه اي، از نوارهاي ژئوتكستايل كه معمولا” از محصول پلي استر ميباشند تشكيل شده اند. ويژگي انتقال آب (گذردهي) ژئوتكستايل در حالي كه بازدارنده از عبور ذرات خاك مي‌گردد ، از خصوصيات ممتاز اين جور ژئوسل ميباشد ؛ و عدم مقاومت در مقابل UV خورشيد و گران بودن نسبي را مي قدرت از نقاط ضعف اين جنس دانست.
ژئوسل هاي پلاستيكي از نوارهاي ژئوممبران كه معمولا” از كالا HDPE مي‌باشند ساخته ميشوند. از‌آنجا كه ژئوممبران درمقابل سيالات نفوذ ناپذير ميباشد، اگر كه نياز به زه كشي و عبور سيالات وجود داشته باشد، لازم ميباشد نوارهاي ژئوممبران را گذشته از اتصال به يكديگر (ايجاد ژئوسل) سوراخدار كرد.
چگونگي اتصال نوارها نيز حائز اهميت فوق العاده اي ميباشد. تكنولوژي توسعه يافته اي براي ساخت ژئوسل از HDPE نيز موجود هست كه سوراخهاي موردنياز براي زه كشي را در نقطه اتصال تعبيه ميكند. به اين ترتيب توليد سوراخهاي ما يحتاج براي زه كشي موجب كاهش مقاومت كششي نوارهاي ژئوممبران نخواهد شد

موضوع:
برچسب‌ها: ورق ژئوممبران،

نويسنده :POLBORJ
تاريخ: ۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۷:۵۶:۴۵

ورق ژئوممبران

ژئوممبران‌ها: ورق هاي ژئوممبران غشاهاي آب بند و غير قابل رخنه پليمري بر مبنا پلي اتيلن ، پلي پروپيلت و PVC ميباشند كه در ضخامت هاي گوناگون و با مقاومت هاي مكانيكي و ضريب انعطاف پذيري متغير به طور صاف و زمخت (مضرس ) ساخت و ارائه ميشوند. كه خواص عايق كاري گونه هاي سطح ها فارغ از نياز به زيرسازي مختص را دارااست. كه سبب رخنه ناپذيري نسبت به گونه هاي سيالات(به عنوان مثال آب، مواد شيميايي و نفتي) مي شودو جهت سطح ها آب بند و ايزوله از قبيل ، توليد درياچه‌هاي تصنعي، استخرهاي رشد ماهي و استخرهاي صنعتي، طراحي سايت هاي دفن بهداشتي آشغال (Land fill) ، ايزولاسيون و عايق بندي بنا هاي زيرزميني ،لاگونهاي فاضلاب و لوله‌هاي انتقال آب و فاضلاب كاربرد دارا‌هستند. ژئوممبرين يا اين كه ورق هاي ژئوممبران قادر است به تنهايي و يا اين كه با گونه هاي پوشش ها، زيرا صفحه ها بتوني يا اين كه سنگ ريزه نصب شود. از پاراگراف ي كاربرد هاي اين كالا، به كار گيري براي بهبود كيفيت سدهاي سابق ٫ ايزولاسيون ٫ خودداري از نشت در كف مخازن ٫ بنا هاي آبي رنگ و ... بكار ميرود. معمولاً در تحت و بعضي موردها روي ورق هاي ژئوممبران ژئوتكستايل قرار ميدهند تا آن را در مقابل ترك شدگي مراقبت نمايد. همينطور سبب تقويت اقتدار تحمل توشه بنا و ژئوممبران مي‌گردد. در‌اين حالت، ژئوتكستايل همچون ضربه گيري كار مينمايد كه از تمركز فشارهاي وارده بر لايه ي ژئوممبران مي كاهد. استعمال ژئوممبران كاهش مخارج ايجاد در قياس با بقيه شيوه ها و ارتقاء سرعت اجرا است افزون بر آن سيستم تشكيل‌شده با اين مواد به نظر انعطاف پذيري دارنده سعي به مراتب بهتري نسبت به بنا هاي بتني در قبال نيروهاي ديناميكي مانند زمين لرزه در بخشها زمين‌لرزه خيز و همينطور جلسه هاي نامتقارن بنا است.3. ژئونت‌ها: جهت خودداري از فرسايش شيب‌ها و زهكشي مطلوب. ژئونت‌ها كلاسي از ژئوسنتتيك‌ها مي‌باشند كه از تزريق پيوسته نوارهاي پليمري با زاويه ظريف نسبت به يكديگر ايجاد ميگردند. متاع آن‌ها معمولاً از پلي اتيلن مي باشد. وجود مسافت في مابين فن‌هاي اين كلاس از ژئو سنتتيك موقعيت بسيار قابل قبولي را براي استعمال از ژئونت تحت عنوان وسيله‌اي بهيه براي زهكشي به وجود آورده‌هست. به‌اين رخ كه ژئونت‌ها با اندازه حفره‌هاي مختلف مو جود هستند و با دقت به اندازه ذرات خاك به صورتي گزينش مي گردند كه سواي جابجايي ذرات خاك، قابليت و امكان زهكشي را به وجود آورند. از اين رو، تلاش عمده ژئونت زهكشي مي باشد. البته با دقت به باز‌نگري‌هاي به فعاليت آمده با اعتنا به ارزش پائين خيس ژئوتكستايل براي كار زهكشي، ژئوتكستايل‌ها كاربرد بيشتري نسبت به ژئونت‌ها دارا‌هستند.4. ژئوكامپوزيت‌ها: تركيبي از كاغذ هاي متعدد ژئوسنتيك مانند ژئوتكستايل- ژئونت، ژئوتكستايل- ژئوگريد، ژئوتكستايل- ژئوسل و غيره تشكيل شده و در اكثري از موردها تحت عنوان غربال- زه كش آيتم به كارگيري قرا مي‌گيرند.گونه هاي داراي شهرت آن معمولاً جهت زهكشي زمين‌هاي ورزشي و ديوارهاي حائل و سقف تونل‌ها به كارگيري ميگردد.5. جي سي ال: جي سي ال يا اين كه ژئوسنتتيك كلي لاينر طبق تعريف‌و‌تمجيد ژئوكامپوزيت در واقع نوعي ژئوكامپوزيت مي‌باشد البته بدليل كاربرد گسترده و كارايي شبيه ژئوممبران به طور غيروابسته نيز در لحاظ گرفته مي‌شود و متشكل از صفحه هاي ژئوسنتيك با در بين لايه هاي رسي( بنتونيتي ) بوده و براي پرهيز از نشت آب و آب بندي مورداستفاده قرار ميگيرند. دسته متداول آن متشكل از يك لايه بنتونيت در بين دو كاغذ ژئوتكستايل يا اين كه دربين يك لايه ژئوتكستايل و ژئوممبران ميباشد، مزيت ويژه جي سي ال، خواص خويش ترميمي و همجوشي هست. ورق ژئوممبران6. ژئوسل:اين مواد از يك كانال ي سه بعدي از پلي استر هاي بافته نشده بوجود آمده اند و براي خودداري از فرسايش و در دست گرفتن فرسايش شيب ها از آن به كارگيري مي گردد.7. ژئومت:اين مال كه از نظر كاربرد تشابه متعددي با ژئوسل دارااست از كالا پلي پراپيلن بوده و براي دوري از فرسايش خاك، شسته شدن خاك به وسيله آب و گل كاري بر روي تپه و خاك هاي شيب دار كاربرد دارااست.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :POLBORJ
تاريخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۷:۴۰:۳۴

ورق ژئوممبران


كاهش هزينه اجراي استخر نسبت به استخرهاي سنگي، آجري و يا اين كه سيمانيكاهش زمانه پوشش‌دهي استخر با ورق ژئوممبران نسبت به استخرهاي سيماني و …شكافت ناپذيري و عايق‌بندي بسيار بالاي ورق ژئوممبران (نسبتاًً رخنه ناپذير)ورق هاي ژئوممبران بصورت رول بوده و با ضخامت هاي ۱ ، ۱/۵ و ۲ ميليمتر بصورت رول در زمان ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و پهنا هاي ۲ الي ۹ متر ساخت ميشوند.مقاوم بودن در قبال سوز و سرما ي ۴۰- مرتبه و نيز ۸۰+ سكو سانتيگراد، مقاوم در قبال رويش جلبك و خزه، كمپاني نكردن در عكس العمل هاي شيميايي، كرنش پذيري بالا، مقاوم بودن در برابرنور خورشيد، مقاومت بالا در قبال گرد هم آيي هاي ناهمگون بنا ها و يا اين كه رانش هاي سطح زمين بر اثر ز‌لزله و اجراي بسيار سريع آن‌ها اشاره كرد.مقاوم در قبال مواد خورندهمقاوم در قبال انحلالمقاوم در قبال تصعيد ( خروج مواد پلاستيسايزر از پوشش ژئوممبران بر اثر حرارت )قدمت بسيار بالا ( ورق بعد از قرار به چنگ آوردن در معرض پس آبهاي جانور در مخازن دفن آشغال براي بازه زماني ۱۰۰۰۰ ساعت و در دماي ۷۰ سكو همچنان فارغ از هيچ تغييري سلامت باقي‌مانده اند و به همين عامل قدمت و دوام بالاي ۱۰۰ ساله را براي اين پوشش ها در مخازن دفن آشغال تايين كرده اند.دارا بودن مقاوت بالاي كششيمقاوم در قبال اشعه

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :POLBORJ
تاريخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۷:۰۶:۳۴

 ورق ژئوممبران


ژئوتكستايل ها از الياف پلي پروپيلن يا اين كه پلي استر ايجاد مي شوند و پنج سعي ممتاز دارا هستند : 1- جداسازي 2- مسلح سازي ، 3- فيلتراسيون ، 4- زهكشي 5- عايق رطوبت در دوران اشباع ژئوتكستايلها شامل دو دسته تحت ميباشند: 1- ژئوتكستايل هاي بافته (woven geotextiles) از الياف بافته ساخت مي شوند . 2- ژئوتكستايل هاي نبافته (nonwoven geotextiles) كه بصورت سوزني و بوسيله دستگاه هاي پانچ توليد مي‌شوند . ژئوممبران ( Geomembrane ) اين توليدات از مواد پلي اتيلن تشكيل گرديده اند و داراي اشكال فراواني به نظر مقاومت در برابر مواد شيميايي و مخرب مي باشند . ژئوممبرانها به تيتر يك عايق زياد مقاوم با كرنش بالا و اندك هزينه و دارنده ارتفاع عمر بسيار در بخش اعظمي از صنايع كاربرد داراست . 

ژئوكامپوزيت ( Geocomposite ) ژئوكامپوزيتها تركيبي از ژئوتكستايل و ژئوگريد يا ژئوگريد و ژئوممبران يا ژئوتكستايل،ژئوگريد وژئوممبراين يا هر يك از اين سه ماده با هر ماده ديگر ساخته مي شوند كه با توجه به دسته آن كاربردهاي متفاوتي دارا‌هستند . 

ژئونت ( geonet ) ژئونت ها توري هايي مي‌باشند كه از دوسري نخ كه لبه هاي يكديگر را مي پوشانند ، ساخته گرديده اند و در زاويه اي پيوسته از يكديگر عبور مي كنند تا منافذي پشت سر هم و منظم ساخت كنند . و با قالب بندي پليمر هاي انعطاف پذير در برابر حرارت ايجاد مي شوند و جوش دادن اين دوسري نخ با نفوذ جزئي در محل هاي تماس در زماني كه پليمر هنوز در حالت نيمه مايع است، صورت مي پذيرد . ژئونت ها در مخلوط با ژئوتكستايل ها به عنوان غربال و يا اين كه تركيب با ژئوممبرانها به تيتر حصار قرار گيرند كه ممكن ميباشد تلاش زهكشي داشته باشند . يعني سيالات را به واسطه ضخامتشان انتقال دهند . ژئونت ها جهت جلوگيري از فرسايش شيب ها و زهكشي مناسب مي باشند . 

ژئوسل ( geocell ) ژئوسلها از سلول هاي همسايه نيز قرار گرفته اي تشكيل مي شوند كه با راز مهمانان بندي يا اين كه ايجاد نوارهايي از فرآورده مواد مركب مصنوعي به صورت قالبي درست مي شوندو كارايي اصلي ژئوسلها، مراقبت خاك يا اين كه ديگر مواد شل در جاي خود مي باشد .كانال لانه زنبوري ژئوسل ها با مالامال شدن از خاك، شن، بتن يا مصالح ديگر استحكام و صلبيت كافي جهت شيب ها، ترانشه ها و ديوارها در برابر فرسايش و ريزش ساخت مي نمايد . 

ژئومت ( geomat ) ژئومات ها از الياف مركب تصنعي و مصنوعي ساخته شده اند كه در نيز تابيده شده اند تا لايه اي زياد كجو معوج با منفذ هاي دوچندان زياد را شكل دهد كه در سراشيبي ها براي بهبود مقاومت در برابر فرسايش توليد گرديده توسط باران و بكار مي روند و به تيتر عامل مقاوم سازي سطحي در هنگام انتظار براي رويش گياهان فعاليت نمايند . 

بيو تكستايل ( biotextile ) و بيومت ( biomat ) اين محصولات از فيبرهاي ارگانيك ( كنف، الياف نارگيل و . . .) ساخته مي شوند كه بيشتر براي رويه حل هاي موقتي بكار مي فرايند . 

موضوع:
برچسب‌ها: ،

[ ۱ ][ ۲ ]